سهام عدالت میزان سهم الشرکه افراد در تعدادی از شرکت های سهامی است که طبق نظر دولت نهم به عنوان ابزاری برای حمایت مالی مستقیم از خانواده های ایرانی، از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار گردید. دولت هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، سرعت بخشیدن به خصوصی سازی و توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور اعلام کرد.

در حال حاضر دو نوع برگه سهام در اختیار این گروه از سهامداران است که شامل برگه های ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی می باشد.

با تمهیدات انجام شده ذیل دستورات مقام معظم رهبری، از خرداد ماه سال جاری می توان نسبت به آزادسازی و مالکیت مستقیم سهام عدالت یا سهامداری به روش غیرمستقیم (به روال قبل) اقدام کرد.

چنانچه فرد با مراجعه به سامانه مربوطه (www.Samanese.ir) روش مستقیم را انتخاب نماید، امکان مدیریت، نگهداری و فروش بخشی از سهام تحت تملک خود را (فعلاً ۳۰درصد) از طریق بورس و فرابورس دارد. در روش مستقیم سهامداران می توانند طبق قانون تجارت از مزایای حق رأی، دریافت سود و… سهام خود بهره مند شوند. این افراد با مراجعه به درگاه www.Sahamedalat.ir می توانند از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت موجود در بورس و فرابورس مطلع شوند.

در روش غیرمستقیم مالکیت و مدیریت سهام از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی انجام می شود. سهامداران حق انتقال و دخل و تصرف در آن را نخواهند داشت؛ لیکن منافع آنها به واسطه شرکت های استانی تأمین می گردد. بنا به تمهیدات انجام شده در آینده نزدیک سهام این شرکت ها پس از پذیرش در بورس و فرابورس ایران نیز قابل معامله می گردند.

مشتریان و سهامدارانی که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب نموده اند می توانند از طریق سامانه سهام عدالت شرکت کارگزاری آپادانا به آدرس https://se-apadana.rayanbroker.ir نسبت به مدیریت سهام و فروش آن اقدام کنند.